Ο Καιρός αυτή τη στιγμή στο Ναύπλιο

Ο καιρός αυτή τη στιγμή

28

15 C°

24/10/2014

47

Χαμηλότερη 12 C°
Υψηλότερη 19 C°

25/10/2014

30

Χαμηλότερη 13 C°
Υψηλότερη 18 C°

26/10/2014

39

Χαμηλότερη 13 C°
Υψηλότερη 16 C°

27/10/2014

30

Χαμηλότερη 12 C°
Υψηλότερη 16 C°

28/10/2014

28

Χαμηλότερη 12 C°
Υψηλότερη 17 C°

Developed by eProductions | Design S. Grammenos