Ο Καιρός αυτή τη στιγμή στο Ναύπλιο

Ο καιρός αυτή τη στιγμή

29

13 C°

31/10/2014

29

Χαμηλότερη 12 C°
Υψηλότερη 17 C°

01/11/2014

34

Χαμηλότερη 11 C°
Υψηλότερη 17 C°

02/11/2014

34

Χαμηλότερη 11 C°
Υψηλότερη 17 C°

03/11/2014

32

Χαμηλότερη 11 C°
Υψηλότερη 17 C°

04/11/2014

34

Χαμηλότερη 10 C°
Υψηλότερη 18 C°

Developed by eProductions | Design S. Grammenos