Ο Καιρός αυτή τη στιγμή στο Ναύπλιο

Ο καιρός αυτή τη στιγμή

30

18 C°

23/10/2014

33

Χαμηλότερη 13 C°
Υψηλότερη 22 C°

24/10/2014

38

Χαμηλότερη 12 C°
Υψηλότερη 21 C°

25/10/2014

39

Χαμηλότερη 12 C°
Υψηλότερη 18 C°

26/10/2014

11

Χαμηλότερη 12 C°
Υψηλότερη 14 C°

27/10/2014

11

Χαμηλότερη 11 C°
Υψηλότερη 14 C°

Developed by eProductions | Design S. Grammenos